Ζωντανές Εκδηλώσεις Δημοτικών Συμβουλίων

Δήμος Αλίμου - Δημοτικό Συμβούλιο Ζωντανά
Δήμος Ηλιούπολης - Δημοτικό Συμβούλιο Ζωντανά
Δήμος Αγίας Παρασκευής - Δημοτικό Συμβούλιο Ζωντανά
Studio 7